Ledare - Öka attraktiviteten för branschen

Det går bra för vår bransch just nu. I alla fall rent försäljningsmässigt. Får vi bara ordentligt koll på våra kostnader och vår prissättning, så kanske vi äntligen också kan få glädja oss åt goda vinstsiffror. Förutsättningarna finns! På annan sida i denna tidning redogör vi för Bygg & Järnindex i april.

 

Förbundets Vision och mål

Förbundets styrelse har haft en konferens där vi diskuterade visioner och mål för förbundets insatser. Vi jobbar just nu med att sammanställa alla kloka idéer och förslag och återkommer efter sommaren men fylligare information. Konstateras kan dock att förbundets roll som ett sammanhållande led inom vår bransch, står sig även fortsättningsvis stark.

Vad är vår bransch – vilka är våra medlemmar?

Det kan kanske upplevas konstigt att vi diskuterar om vad som är vår bransch men med den enorma branschglidning som förevarit, behöver vi tydliggöra för vilka vi skall verka! Det nuvarande förbundet bildades 2004 genom en sammanslagning av de dåvarande SBT (Sveriges Bygg- & Trävaruhandelsförbund) och SJF (Sveriges Järnhandlareförbund), därav namnet Bygg & Järnhandlarna. Nu efter 11 år känner styrelsen att det är hög tid att göra en översyn och anpassning av vår verksamhets- och marknadsplan, så den ännu bättre kommunicerar med de villkor som gäller idag. Att vi alla verkar inom svensk byggsektor, är tydligt och klart. Vad vi skall heta och vilka våra prioriterade uppdragsgivare är, kommer vi att diskutera i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Förbundets grundstenar

Exempel på Förbundets grundstenar och mest väsentliga verksamhetsområden är Vilma arbetet, Statistiken, Samordnare för branschmöten, Lobbying och Förbundsjuridiken. Vi har idag branschråd för Vilma, Hållbarhetsfrågor och Kompetensutveckling. Vi kommer också att se över vår nuvarande kommunikationsplattform, för att bli ännu effektivare i vår informationsspridning, vilket är ett annat prioriterat arbetsområde. Har du förslag, tankar, idéer, synpunkter, frågor mm kring vår verksamhet så är du alltid välkommen att kontakta undertecknad. Och så då till rubriken! Med våra olika insatser ovan, vill vi medverka till att öka attraktiviteten för branschen både gentemot de som redan finns hos oss men också mot kunder, allmänhet, myndigheter, blivande medarbetare m.fl. Det tycker vi är att skapa branschnytta!

Avslutningsvis vill jag passa på tillfället att önska alla våra medlemmar en riktigt trevlig sommar.

 

Ulf S. Gustafsson, vd för Byggmaterialhandlarna E-mail:ulf.gustafsson@byggjarnhandlarna.se
Publicerad 2015-06-23 08:03:29

Sök här!

Senaste numret av JBF

Gratis nyhetsbrev varannan vecka.

Registrera dig här

Utkommer helgfria måndagar, utom i juli.
Din adress används endast för e-post från Järn Bygg Färg.
Du kan avbryta prenumerationen när du vill.