Ledare - Håll fingrarna borta från rot-avdraget!

Det har milt uttryckt varit väldigt rörigt på flera områden sedan den nya regeringen tillträdde i höstas. En av de tydligaste trenderna har varit brutna vallöften från (s). Allt ifrån förbifart Stockholm, Bromma flygplats, till ROT-avdrag. Inget är heligt.

Mot den bakgrunden bör slutsatsen bli att vi inte ska vara så naiva att vi tror på det politikerna säger! Som en parantes kan jag nämna att vi på en hearing i samband med Nordbygg före valet fick beskedet från samtliga riksdagspartier att man INTE skulle röra ROT-avdraget under kommande mandatperiod. Dock med ett undantag. (v) ville ta bort avdraget helt men uttryckte själva med ett leende att ”vi får ändå inte egen majoritet”. Men se det behövdes alltså inte! Så fungerar det i den politiska världen.

För branschen ger det senaste beskedet kring förändrat ROT-avdrag naturligtvis en besk eftersmak. När regeringen dessutom avser att ta bort ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften arbetsgivaravgiften, så slår man hårt mot oss.

Många uttrycker nu en oro för att förekomsten av ”svartjobb” skall öka. Just där ROT-avdraget faktiskt haft störst effekt – svartjobben har i princip försvunnet – det riskerar man nu genom ett förslag om byggande av små hyresrätter med maximerad hyra. Skall delfinansieras via staten, ett beteende som hela byggindustrin förkastar. Man undrar vilka som skall bygga de bostäderna. Nej, det förslaget känns inte alls särskilt genomarbetat och verklighetsförankrat.

Den del av branschen som kanske drabbas mest är våra viktigaste kunder, nämligen hantverkarna. Självklart skall vi agera, påverka politiker, opinionsbilda – allt för att få bort detta förslag från dagordningen. Lyckas vi inte med det, så kommer allas vår kreativitet att prövas för att dämpa smärtan för hantverkarna. Så vår uppmaning till politikerna är som i rubriken: Håll fingrarna borta från ROT-avdraget.

Fantastiska februarisiffror


Lyckligtvis finns också något positivt att rapportera. Vårt Bygg & Järnindex visar att branschens försäljning ökade med 10 % för jämförbara enheter i februari jämfört med samma månad 2014. Detta trots att vi även 2014 hade mycket fina siffror som vi nu jämför oss mot. Förutom att det milda vintervädret påverkar oss gynnsamt kanske vi ser en konjunkturförbättring för branschen? Vi ser också rapporter om positiv utveckling för landets BNP. Låt oss jobba för att få en fortsättning på de positiva siffrorna.

Mer om Bygg & Järnindex kan du läsa om på annan plats på webben.

Ulf S. Gustafsson, vd för Byggmaterialhandlarna E-mail:ulf.gustafsson@byggjarnhandlarna.se
Publicerad 2015-04-20 09:05:00

Sök här!

Senaste numret av JBF

Gratis nyhetsbrev varannan vecka.

Registrera dig här

Utkommer helgfria måndagar, utom i juli.
Din adress används endast för e-post från Järn Bygg Färg.
Du kan avbryta prenumerationen när du vill.