Ledare - Flera ljuspunkter i höstmörkret

 

Vintertiden är åter införd och temperaturen på väg ner. Skulle kunna vara en dyster sinnesstämning om det inte vore för fl era ljuspunkter inom branschen.

 

Vilka försäljningssiffror!

Försäljningen fortsätter att slå rekord  sedan vårt eget Bygg & Järnindex infördes 2010. Vi ligger t.o.m. september på en ackumulerad försäljningsutveckling med 10,3%. I september nådde vi en försäljning mätt på jämförbara enheter och löpande priser med 11,3%. Mer redovisning hittar du på annan plats i denna tidning.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är ROT-feber som råder. Då jag och många med mig ändå inte tror att nedgången skall bli alltför märkbar nästa år då sannolikt ROT-avdraget försämrats, skall det bli spännande att se hur det går då i verkligheten! För gissa kan vi ju alla ;o)

Grunden till mitt synsätt är det faktum att hushållen via låga räntor och nettolönetillväxt fått mer pengar i plånböckerna och då ökas utrymmet för handel. Jag tror inte på någon förändring av de omständigheterna under nästa år, utan kan vi fortsätta erbjuda bra produkter och tjänster ser inte jag någon större risk till oro. Men att detta års fantastiska uppgång stagnerar och minskar tror jag vi kallt får räkna med.

Socialt engagemang

Det har varit trevlig att som representant för hela branschen få ta del av alla medmänskliga initiativ som företag och kedjor i branschen tagit med anledning av flyktingsituationen, insamling till cancerforskning m.fl . medmänskliga engagemang. Jag blir stolt när branschen engagerar sig i dessa frågor och jag hoppas insatserna väcker till många efterföljare. Socialt engagemang är dessutom ett viktigt incitament för att skapa en ökad attraktivitet för vår bransch.

Politisk turbulens

Onekligen en turbulent situation i vår riksdag. Efter att decemberöverenskommelsen bröts har det varit många turer och kontakter mellan blocken. Nu börjar t.o.m. regeringen exempelvis själva att prata om ett utökat RUT-avdrag, som ett incitament för att kunna erbjuda nyanlända och flyktingar arbete. RUT sågs tidigare av regeringen som något man helst velat avveckla!

Som jag informerat om tidigare driver förbundet idag ett lobbying arbete där ROT-avdragen stått högt på agendan. Det arbetet kommer vi nu att intensifiera.

 

 

Mikael Kindbom E-mail:mikael.kindbom@vtf.se
Publicerad 2015-11-05 10:08:00

Sök här!

Senaste numret av JBF

Gratis nyhetsbrev varannan vecka.

Registrera dig här

Utkommer helgfria måndagar, utom i juli.
Din adress används endast för e-post från Järn Bygg Färg.
Du kan avbryta prenumerationen när du vill.