Ledare - Fortsatt mycket stark tillväxt

Det finns snart inga superlativ kvar när man skall kommentera försäljningen i byggmaterialhandeln. I princip har vi under hela 2015 överträffat förväntningarna och vi ligger nu på en ackumulerad tillväxt på 10,4%. Fantastiskt.

 

Oktober blev mycket bra. Upp med 11,5%. Tittar vi bakåt och analyserar omsättningen i kronor per månad kan vi konstatera att årets bästa månad (hittills) är juni följt av oktober. Därefter nästan dött lopp mellan september och maj.

Även när man tittar på kvartalssammanställningarna blir man glad. Eller vad sägs om dessa siffror:

Q1 = 8,4%

Q2 = 10,3%

Q3 = 11,6%.

Att även Q4 kommer att sluta med ett stor plus är det nog ingen som betvivlar, så kalenderåret 2015 kommer vi att lägga till handlingarna med mycket goda minnen!

Sänkt ROT-avdrag från 1/1 2016

Tristare är det då att tvingas konstatera att regeringen fick majoritet för sina budgetramar för 2016, vilket innebär regelförändringar och sänkt ROT-avdrag. Vi var snabbt ute med våra synpunkter där vi bl.a. framförde kritik mot den extremt korta tid till förberedelser som blir konsekvensen av detta sent fattade beslut. Hotbilden kvarstår också när det kommer till detta med en förmodad ökning av de s.k. svarta affärerna. Om en hantverkartimme kostar 500:- så blir kostnaden för kunden 350:- istället för 250:- Det är en märkbar skillnad. En skillnad som jag är rädd för kan återföra beteendet med svarta pengar. Ett beteende som vi ju är så glada att vara av med. För med ett system som genererar den typen av affärer, så kan det smitta av sig även när det kommer till att köpa materialet.

Dessutom är det många som ser denna sänkning av ROT-avdraget som första steget, där man tror att det kommer mer senare. Låt oss därför tillsammans agera för att så inte blir fallet. Och sker det förändringar, så skall de ske för att tillföra positiva effekter för både byggande och underhåll av fastigheter och lokaler.

Det nya förbundet

Bygg & Järnhandlareförbundet byter namn till Byggmaterialhandlarna. Vi vill med det markera att vi vänder oss till alla som säljer byggmaterial (bygg, järn, färg, el, vvs). Samtidigt med det så får vi ny logotype och ny hemsida. Vi kommer också att bli ”modernare” i vårt sätt att kommunicera med medlemmar, branschen i stort, media och andra i vår omvärld.

Vi vill på detta sätt bidra till att ”öka attraktiviteten för branschen”. En självklar men samtidigt oerhört viktig uppgift för en branschorganisation.

Vill också passa på att tillönska en God Jul och ett Gott Nytt År.

Ulf S.Gustafsson

Vd, Bygg & Järnhandlarna

Mikael Kindbom E-mail:mikael.kindbom@vtf.se
Publicerad 2015-12-22 10:13:25

Sök här!

Senaste numret av JBF

Gratis nyhetsbrev varannan vecka.

Registrera dig här

Utkommer helgfria måndagar, utom i juli.
Din adress används endast för e-post från Järn Bygg Färg.
Du kan avbryta prenumerationen när du vill.