Ledare - Vilken fantastisk försäljning vi fick 2015

Varje månad 2015 har inneburit plussiffror i vårt försäljningsindex, Bygg & Järnindex. Så det var med stor spänning vi väntade på siffrorna för årets sista månad. Men
varför oroa sig? Vi landade på smått fantastiska 17,9%, den näst högsta procentsats vi uppnått i vårt index.

Det resulterade i en ackumulerad uppgång med 12,3% för 2015, vilket också är fantastiskt. Du kan läsa mer om indexet på annan plats i tidningen.

Årsmöte på webben!

Fredag 11 mars kl. 10.00 genomför vi vårt årsmöte i Stockholm. Alla medlemmar har kallats i separata utskick. I vårt arbete med att förnya vårt förbund tar vi nu hjälp av tekniken för att göra det möjligt för många fl er än brukligt, att följa vårt årsmöte. Vi kommer nämligen att sända från årsmötet live via vår nya hemsida. För ordningens skull måste man dock först anmäla sig (också via hemsidan). Vill man ställa frågor etc. gör man det via en chat. Mötet avslutas med att Svensk Handels chefsekonom Jonas Arnberg gör en utblick i 2016 för handeln generellt och för byggmaterialhandeln i synnerhet. Föredraget spelas in och går att ta del av vid annat tillfälle, för den som önskar. Naturligtvis är man välkommen även i år att delta på plats, men du som inte vill resa långt för en timmes möte kan alltså ta del av förhandlingarna via webben.

Byggmaterialdagarna 8-9/9

Någon kanske reagerar på att förr var det minsannockså intressanta föreläsningar och trevlig middag med underhållning på årsmötet. Vad har hänt med det inslaget?Jo, vi har valt att separera årsmötet från själva konferensdelen. Vi gör nu istället en riktig storsatsning på ett branschevent, som vi döpt till Byggmaterialdagarna. Här vänder vi oss till hela branschen, handlare och medarbetare, leverantörer och övriga samarbetspartners. Under två intensiva dagar, lunch till lunch, kommer du att träffa och få lyssna till politiker, representanter från näringslivet, branschfolk m.fl . och på kvällen dag 1 bjuder vi in till en brakande branschfest med högklassig underhållning och mat. Så notera datumet 8-9/9 och välkommen till Infra City i Upplands Väsby. Läs mer på vår nya hemsida www.byggmaterialhandlarna.se.

ROT-avdraget – vad händer nu?

Mot bakgrund av vårt fantastiska resultat är det naturligt att vi nu oroar oss lite kring effekterna av att man sänkt ROT-avdraget från 50 till 30%. Många av oss ”tror” ändå inte att det skall påverka oss alldeles för mycket men osvuret är nog bäst. Från vår sida träffar vi politiker i riksdagen och framför branschens synpunkter. Ett exempel är en interpellation till bostadsministern som vi varit med och tagit fram. Det svar vi vill ha är hur regeringen kommer att följa upp effekterna av det sänkta avdraget och samtidigt vill vi ha svar på vilka konkreta bostadsbyggarinsatser man avser att satsa på med de resurser man själva anser att man sparar genom det sänkta avdraget.

Personligen tror jag att man tänkt fel. Avdraget var självfi nansierat bl.a. via ökade skatteintäkter. Genom att dessa intäkter nu försvinner får man istället nya hål i budgeten, så några pengar till bostadsbyggande (man har lovat 250.000 bostäder!) lär man inte få.

Med vänliga branschhälsningar
Ulf S. Gustafsson
VD, Byggmaterialhandlarna

 

 

 

 

Mikael Kindbom E-mail:mikael.kindbom@vtf.se
Publicerad 2016-02-15 09:13:00

Sök här!

Senaste numret av JBF

Gratis nyhetsbrev varannan vecka.

Registrera dig här

Utkommer helgfria måndagar, utom i juli.
Din adress används endast för e-post från Järn Bygg Färg.
Du kan avbryta prenumerationen när du vill.