Ledare - Ingen Rot-effekt ännu

 

 

DET VAR JU med viss spänning vi såg fram mot de första månadernas försäljning med det sänkta ROT-avdraget. Hur skulle effekten bli? Kommer försäljningen att minska? Hur mycket påverkas vi av den väldigt intensiva slutspurten? Många av oss i byggmaterialhandeln har ändå menat att vi inte skall behöva påverkas i alltför stor omfattning. Att ROT-avdraget sänks från 50% till 30% skall inte behöva inverka mer än marginellt.

 

Viktigare faktorer än ROT-avdraget är sådant som den ekonomiska utvecklingen för hushållen, räntornas nivå, byggandet av bostäder som sätter fart på rotationen på bostadsmarknaden m.fl. faktorer. Och gällande dessa omständigheter ser det fortfarande riktigt ljust ut. Precis som vi hela tiden också trott!

Svartjobben – ökar de igen?

Den stora frågan är istället om det sänkta avdraget kommer att innebära att de s.k. svartjobben blir vanligare igen. I så fall en trist utveckling. Våra medlemmar vill arbeta med sunda affärsvillkor och vi vill på inget sätt dras in i tveksamma affärer som sker med otillåtna metoder. Nej schyssta villkor för alla med likvärdiga konkurrensvillkor. Nu drabbas inte vi heller här särskilt mycket men vi vill naturligtvis värna om vår viktigaste kundgrupp, den lilla och medelstora byggaren. Vi kommer därför noga att följa utvecklingen. Skatteverket presenterar löpande statistik över både antal ROT-projekt och summan avdrag

Om vi efter första kvartalet ser en fortsatt ökning i vår försäljning men en större minskning gällande antalet ROT-projekt, då får vi utreda de bakomliggande faktorerna. Att göra detta redan nu lönar sig inte. Vi behöver ha en längre tidsperiod innan vi kan dra slutsatser. Men ser vi en utveckling vi inte gillar, så kommer vi att göra vår röst hörd! Var så säker.

Fortsatt satsning på lobbying-arbetet

Som jag berättat tidigare har förbundet inte bara bytt namn och blivit Byggmaterialhandlarna. Vi har också blivit mer offensiva i vårt arbete med lobbying frågor. Vi har nu träffat/bokat möten med de flesta av riksdagens partier. I första skedet handlar det om att bygga upp ett kontaktnät där vi vill hitta de riksdagspolitiker som finner vår bransch intressant att bevaka och få information om. De flesta vi träffat hittills har också visat stort intresse. De första mötena handlar mycket om information, då våra villkor inte alls är kända i de beslutande församlingarna. Generellt har man överraskats av hur stor vår bransch är och vilka volymer det handlar om både i omsättning och antal anställda. En bra grund att sedan utveckla våra relationer från.

Har du någon profilfråga du vill att vi tar upp med politikerna, så hör gärna av dig till mig. Ingen fråga är för liten eller för stor!

Med branschhälsningar

Ulf S. Gustafsson

VD, Byggmaterialhandlarna

 

Mikael Kindbom E-mail:mikael.kindbom@vtf.se
Publicerad 2016-03-14 09:27:00

Sök här!

Senaste numret av JBF

Gratis nyhetsbrev varannan vecka.

Registrera dig här

Utkommer helgfria måndagar, utom i juli.
Din adress används endast för e-post från Järn Bygg Färg.
Du kan avbryta prenumerationen när du vill.