Ledare - Stark avslutning på 2014

Branschen kan med tillfredställelse se tillbaka på försäljningsutvecklingen under 2014. På årsbasis en uppgång med drygt 6 % och en avslutning med rekordsiffror för december, upp 12 %. Riktigt bra.

Det som grumlar glädjen är dock det faktum att lönsamheten tyvärr inte följer med. Tvärtom kan vi de senare åren se en nedgång. Sannolikt påverkat av den allt mer hårdnande konkurrensen och den traditionellt stora fokuseringen på priset som konkurrensmedel. Som bransch behöver vi därför utveckla nya metoder och även lära oss att mer ofta lyfta fram andra mervärden än just ett lågt pris. Det som ändå känns bra är att branschen tycks fortsätta ha en positiv försäljningsutveckling. Även siffrorna för januari ser riktigt lovande ut.

 

Inspireras på vårt årsmöte fredag den 13/3 (skrämmande datum) hålls vårt årsmöte. Eftermiddagen är ett öppet program med intressanta föreläsningar under rubriken ”Kunden i centrum – ja det gäller fortfarande”. På annan plats i tidningen kan du se hela programmet. Välkommen och bli inspirerad!

Första e-learningkursen klar Kompetensutveckling är oerhört viktigt. Våra medlemsföretag är fackhandlare och då förväntas också att medarbetarna håller en hög kunskapsnivå. Tyvärr nedprioriteras alltför ofta satsning på utbildning, bl.a. för att den upplevs som tidskrävande och dyr med reskostnader mm. Under senare år har förbundet via förbundsjuristen börjat erbjuda utbildning via s.k. webinars. Alltså seminarier via internet. Mycket kostnads- och tidseffektivt.

Nu har vi också tagit fram vår första e-learning, alltså en kurs som deltagarna arbetar med via en dator. Inte heller här behöver man resa bort och kursen kan med fördel delas upp i flera moment över en längre tid och vissa kurser lämpar sig mycket väl för studier i grupp. Vår första kurs handlar om reklamationshantering. Ett viktigt och prioriterat ämnesområde. Här finns pengar att spara! Kursen har kvalitésäkrats av förbundsjuristen och inom kort kommer vi att gå ut till alla våra medlemmar med fördjupad information om vad denna kurs innehåller. Vi kommer nu att fortsätta vårt arbete inom kompetensutveckling och utveckla fler aktiviteter du kan ta del av via internet och datorer. Allt för en bibehållen stark bygg- och järnfackhandel!

Med vänliga hälsningar Ulf S. Gustafsson VD, Bygg & Järnhandlarna

Mikael Kindbom E-mail:mikael.kindbom@vtf.se
Publicerad 2015-02-09 12:46:19

Sök här!

Senaste numret av JBF

Gratis nyhetsbrev varannan vecka.

Registrera dig här

Utkommer helgfria måndagar, utom i juli.
Din adress används endast för e-post från Järn Bygg Färg.
Du kan avbryta prenumerationen när du vill.