Ledare - Vi lyckades!

Vid den här tiden förra året spekulerades det vilt i hur vi skulle kunna möta den fantastiska utveckling i försäljningen som vi fick på grund av sänkningen av ROT-avdraget.2015 resulterade i en uppgång i försäljningen med 12,3%. Många kallade siffrorna för ”ROT-dopade”. Hur skulle man klara av att möta en sådan fantastisk försäljningsökning? Samtidigt kändes en fortsatt optimism och inledningen av 2016 var också väldigt stark. Tänk om vi ändå….! Så kom då beskedet om införandet av amorteringskrav. Som om inte sänkningen av ROT-avdraget var tillräcklig. I förbundet har vi myntat uttrycket ”dubbelstöten” om dessa två begränsningar för våra affärer. Samtidigt har vi som bekant rekordsiffror när det gäller nyproduktion av bostäder och lokaler. Kanske inte lika viktigt för oss som ROT, men ändå!
Hur gick det då?
Vi nådde för helåret en uppgång med 4,4% jämfört med ”ROT-året” 2015. Mycket bra. Vid halvårsskiftet var vi uppe i en ackumulerad tillväxt på hela 7,7% så hösten har onekligen varit mycket tuffare och många vittnar också  om tappad försäljning, framförallt gentemot konsumenterna.
Men låt oss glädjas åt ett fint helårsresultat och visst ser vi även fram mot utvecklingen under 2017 med tillförsikt?

Årsmöte 10 mars

Välkommen att delta på vårt årsmöte fredagen den 10 mars kl. 10.00. Precis som förra året så kommer vi att genomföra årsmötet som ett webbmöte. Det gör att det blir enklare för fler av våra medlemmar att följa vår redovisning av året som gått och våra planer framåt. Så notera datumet i din almanacka. Mer information kommer att sändas ut till våra medlemmar och all information finner du också på vår hemsida www. byggmaterialhandlarna.se

Stort fokus på implementering av Vilma

Vårt enskilt största arbetsområde är utan tvekan Vilma. I vår alltmer digitaliserade tillvaro blir behovet av standardiserad och kvalitetssäkrad information om produkterna allt betydelsefullare. Visionen är att all produktdata skall distribueras genom hela värdekedjan utan att någon annan än urspungsinformatören (oftast leverantören) har gjort en handpåläggning.

För att nå det målet måste också branschen aktivera sig lokalt och göra nödvändiga anpassningar. Detta har gått långsammare än förväntat varför styrelsen i förbundet, våren 2015, beslutade att filformatet FIN 04 (som Finfo kan leverera i) skall fasas ut. Nu är slutdatum satt till 1 april 2018, alltså om drygt ett år. Då skall alla leverantörer som vill leverera i branschen vara certifierade Vilmaleverantörer OCH alla handelsföretag får då sin information uteslutande i Vilmaformat.

Se det är hög tid att se över vilka förberedelser
du måste vidta!


Branschhälsningar

Ulf S. Gustafsson
VD Byggmaterialhandlarna

 

Mikael Kindbom E-mail:mikael.kindbom@vtf.se
Publicerad 2017-02-16 16:49:17

Sök här!

Senaste numret av JBF

Gratis nyhetsbrev varannan vecka.

Registrera dig här

Utkommer helgfria måndagar, utom i juli.
Din adress används endast för e-post från Järn Bygg Färg.
Du kan avbryta prenumerationen när du vill.