Ledare - Årsmötet genomfört som ett webbmöte

Den 10 mars var det så åter dags för förbundets årsmöte. Vi gjorde denna gång på samma sätt som förra året och hade ett årsmöte som genomfördes som ett s.k. webbmöte. På detta vis gör vi det möjligt för många fler att delta eftersom vare sig tidsfaktorn eller kostnaden för ett deltagande är särskilt påtaglig! Samtidigt vill vi från Byggmateriahandlarnas sida visa att vi anammar modern teknik i vårt förbundsarbete.

Styrelse 2017

Johan Rosendahl, XL-Byggpartner omvaldes som ordförande med Tomas Fritzon, Bolist, som vice ordförande. Dessutom omvaldes Magnus Detterholm, Optimera och Urban Johansson, Bygma. Dessa kompletteras med Bert Larsson, XL-Bygg och Pierre Nyström, Beijer Byggmaterial, vilka valdes på två år redan förra året.

Kul också att få hälsa två ny ledamöter välkomna, nämligen Fredrik Johanson, Woody Bygghandel och Johan Winroth, Derome Byggvaror.

Så det är en stark styrelse vi har med bred representation från flera av branschens kedjor. Detta borgar för ett fortsatt starkt utvecklingsarbete där stort fokus ligger på att öka attraktiviteten för branschen, både internt och externt.

Byggmaterialhandelns utmaningar 2017

Årsmötet avslutades med ett föredrag från Andreas Svensson, Analytiker hos HUI Research. Det föredraget kan du se på vårt Youtube konto.

Ange följande länk: https://www. youtube.com/watch?v=URcT1DtCsMg

Tjejerna rycker fram också i vår bransch

Väldigt positivt med utvecklingen avseende rekrytering av kvinnor till vår så mansdominerade bransch. Den första kvinnliga kedjeledaren är rekryterad och jag vet inte om det är den första centrala inköpschefen också, men bra att vi får in fler kvinnor också i ledande befattning. Vår branschtidning har ju uppmärksammat detta med kvinnor som visar framfötterna i branschen under vintern och jag hoppas att det nu kommer många fler till oss. Vi vill ju vara en attraktiv bransch för alla!

Vårt remissvar på gymnasieutredningen inskickat

Förbundet har lämnat ett remissvar på den s.k. gymnasieutredningen. Den del som berör oss mest handlar om förslaget att införa en 3-årig handelslinje i ekonomiprogrammet, vilket vi välkomnar. Vi har dessutom föreslagit att man i de yrkesinriktade programmen skall kunna välja till ämnen som sälj och service. På så sätt kan t.ex. en elev som utbildar sig till snickare komplettera sin utbildning med kurser i sälj- och service och därigenom bli en attraktiv kandidat till jobb i vår bransch. Vi har också föreslagit att ämnet logistik skall få större utrymme i kursplanerna och därigenom bli ett betydande ämnesområde inom handelsutbildningen.

 

 

Ulf S. Gustafsson, vd för Byggmaterialhandlarna E-mail:ulf.gustafsson@byggjarnhandlarna.se
Publicerad 2017-03-28 11:53:37

Sök här!

Senaste numret av JBF

Gratis nyhetsbrev varannan vecka.

Registrera dig här

Utkommer helgfria måndagar, utom i juli.
Din adress används endast för e-post från Järn Bygg Färg.
Du kan avbryta prenumerationen när du vill.