Ledare - Blandat resultat från branschen


April levererade inte. Tyvärr får vi konstatera att april inte riktigt blev den försäljningsmånad vi hoppats. Dels har ju vårvädret lyst med sin frånvaro och dels tappade vi ett antal försäljningsdagar p.g.a. att påsken i år inföll i april.

 

Dessutom jämför vi oss med april 2016 då vi hade en uppgång med hela 9,3%. Men det är ändå alltid trist med minussiffror och vi är ju rätt bortskämda med att ständigt kunna leverera plus! Nåja de indikationer jag hittills fått från försäljningen i maj är positiva så nedgången i april skyller vi på vädret ;o)

ROT- Vart har 1000-tals företag tagit vägen?

I statistiken från Skatteverket ser vi att ROT-avdragen sjunker och nu jämför vi oss med förra årets siffror då ju sänkningen från 50% till 30% iavdrag var införd. Mest alarmerande är dock att antalet företag som utfört ROT-arbete minskar i snabb takt. Här minskar antalet med tusentals per månad och hur siffran skall se ut vid årets slut vågar man knappt gissa. För Byggmaterialhandeln är detta ett problem. Vi är i huvudsak verksamma inom ROT-sektorn. Att antalet utförare av ROT-tjänster minskar drabbar därför vår försäljning negativt  även vår lönsamhet.

För det vi ser nu är en övergång från ROT till projekt och projekten har inte samma marginaler. Så de tusentals företag som försvunnit från ROT-sektorn har nu långtidskontrakt på byggarbetsplatser för nyproduktionbostäder. Det gör också att de konsumenter som ändå vill köpa ROT-tjänster har det t.o.m. ännu svårare än tidigare att hitta hantverkare. Allvarligt för branschen och en situation vi nu belyser för våra politiska kontaktpersoner. Men i dagsläget saknas, rent generellt, politisk vilja att återgå till avdrag med 50%.

Skulle också i sammanhanget vara intressant att få svar på frågan om svartjobben återvänt till branschen?

Kompetens – en bristvara?

Vi tillför inga nya fysiska mervärden på varorna vi säljer utan det vi tillför är service och kunskap. Vi brukar också beskriva våra medlemmar som skickliga logistiker då just logistiken är basen i de mervärden vi skapar. Att vi sedan också har bred och djup produktkunskap, är skickliga säljare som
vet att lyssna på våra kunder och ge råd och tips som ger nöjda kunder, är andra mervärden som är viktiga för oss att bevara och vidareutveckla. För konkurrensen hårdnar hela tiden. Företagen konsolideras och trycker från e-handeln kommer att öka. I ett sådant klimat är det av allra största vikt att vi stärker branschens kompetens och ser till att våra medlemmars marknadsandel ökar. Arbeta därför strategisk med kompetensfrågan och se till att det alltid är välfyllt där.

Följ oss också på vår hemsida byggmaterialhandlarna.se så blir du kontinuerligt uppdaterad.

Ulf S. Gustafsson, vd för Byggmaterialhandlarna E-mail:ulf.gustafsson@byggjarnhandlarna.se
Publicerad 2017-07-27 08:08:29

Sök här!

Senaste numret av JBF

Gratis nyhetsbrev varannan vecka.

Registrera dig här

Utkommer helgfria måndagar, utom i juli.
Din adress används endast för e-post från Järn Bygg Färg.
Du kan avbryta prenumerationen när du vill.