Ledare - Vi har ett behov av medarbetare

BYGGMATERIALHANDELN har ett enormt stort behov av att rekrytera nya medarbetare. Jag tror det gäller generellt för hela medlemskåren. I annonser, sociala medier, hemsidor etc. möts vi av en flodvåg av platsannonser. Många tar också ordentliga krafttag och försöker locka flera på en och samma gång.

Eftersom bristen är akut blir det istället så att man lockar över medarbetare från sina kollegor och alla förstår ju vad det leder till i slutänden. Högt löneläge och dåliga relationer mellan företagen.

#stoltbyggmaterialhandlare

Vi har en bransch som går bra. Vi har massor av stolta byggmaterialhandlare, både ägare och medarbetare. Tillsammans måste vi arbeta hårdare med att sprida budskapet om vår fantastiska bransch och det behöver vi göra mer kraftfullt. Allra bäst är det om du, på din ort, aktiverar dig i kontakt med skolor, näringsliv, kommun m.fl. tänkbara partners som kan bidra till att fler förstår vilken attraktiv arbetsplats och karriärväg byggmaterialhandeln är. Från förbundet arbetar vi med att ta fram material som presenterar branschen men själva fotarbetet måste du göra själv!

Nytt år – nya utmaningar

Så här inför ett årsskifte är det brukligt att titta lite framåt och fundera över vilka som är våra största utmaningar för branschen. Rekryteringsbehovet har jag redan berört. En annan utmaning för branschen är att också ”på allvar” ta tag i hållbarhetsfrågorna!

Vi är också samhällsbyggare Vi skall inte underskatta vår egen betydelse som samhällsbyggare. Att vara Samhällsbyggare är ju inte synonymt med att vara byggentreprenör. Utan oss i handeln blir det mycket svårt att bygga och renovera oavsett om det handlar om bostäder, skolor eller arbetsplatser.

När man som oss jobbar som samhällsbyggare måste vi också fokusera på de som vi bygger åt. Vi måste på bästa sätt värna om de barn och vuxna som skall vistas i skolans lokaler, bo i bostäderna eller jobba på arbetsplatserna. Här har vi som återförsäljare ett stort ansvar när det gäller t.ex. materialval. Här menar jag också att vi har en stor möjlighet att öka attraktiviteten för branschen genom att mer proaktivt verka för hållbara materialval och lösningar (t.ex. resurseffektiv distribution).

Så ta nu tag i hållbarhetsfrågan på allvar och inkludera den i din strategi för utveckling av din verksamhet.

Trevlig helg

Passar också på att tillönska alla våra medlemmar och hela byggmaterialbranschen en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Vi har onekligen massor av möjligheter att ta oss an.

Ulf S. Gustafsson, vd för Byggmaterialhandlarna E-mail:ulf.gustafsson@byggjarnhandlarna.se
Publicerad 2017-12-11 08:59:27

Sök här!

Senaste numret av JBF

Gratis nyhetsbrev varannan vecka.

Registrera dig här

Utkommer helgfria måndagar, utom i juli.
Din adress används endast för e-post från Järn Bygg Färg.
Du kan avbryta prenumerationen när du vill.