Ledare - Mycket händer i omvärlden

Nu har jag varit på plats i en månad och samtidigt som jag håller på att sätta mig in i verksamheten funderar jag över vad det är i omvärlden som byggmaterialhandeln kommer att påverkas av framöver.

I år är det valår och vilka frågor kommer de politiska partierna att driva som påverkar branschen? När det gäller ROT-bidraget som är en viktig fråga för handeln verkar det finnas en samsyn över partigränserna att det ska vara kvar och inget parti har heller indikerat att ROT-bidraget ska sänkas. Däremot finns diskussioner om vad som ska omfattas av ROT framöver.

Parallellt pågår väldigt många utredningar som regeringen gett Boverket i uppdrag att utföra och många med syftet att förenkla regelverket för att underlätta fortsatt bostadsbyggande. En utredning handlar t ex om hur man kan göra reglerna för bygglovsbefriade hus mer flexibla. Det skulle kunna innebära att de sk Attefallshusen kan bli lite större och därmed mer attraktiva att använda som permanent bostad.

En annan utredning handlar om att Boverket ska stärka arbetet för en god inomhusmiljö och öka medvetenheten om hur man kan undvika och åtgärda olika brister i inomhusmiljön. Det skulle kunna innebära att handeln behöver ha mer kunskap för att guida sina kunder på området.

Som ni själva kan läsa går det fortsatt riktigt bra för byggmaterialhandeln. Det är väldigt positivt att trenden håller i sig och trots den något skakiga bostadsmarknaden. Det ska bli intressant att följa vad de nya amorteringskraven som nu träder i kraft får för konsekvenser på marknaden och i förlängningen på byggmaterialhandeln.

Samtidigt som jag tittar runt i omvärlden har jag också inlett min roadtrip hos ett antal av våra medlemsföretag och är väldigt intresserad av att ta del av hur de ser på omvärlden och vilka frågor de tycker är viktiga att driva framöver. Om du inte hört av mig och gärna vill träffas för att ge dina synpunkter på de utmaningar som branschen står inför och vad du tycker är viktigt att vi på branschorganisationen ska fokusera på framöver så tveka inte att höra av dig.

Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna E-mail:monica.bjork@byggmaterialhandlarna.se
Publicerad 2018-03-12 09:13:01

Sök här!

Senaste numret av JBF

Gratis nyhetsbrev varannan vecka.

Registrera dig här

Utkommer helgfria måndagar, utom i juli.
Din adress används endast för e-post från Järn Bygg Färg.
Du kan avbryta prenumerationen när du vill.