Ledare - Skatter och Rot är viktiga frågor inför valet

Valet närmare sig!

Som jag skrev i min förra ledare har jag inlett min tid med att bland annat besöka medlemsföretag för att höra deras syn på viktiga frågor inför framtiden. En utmaning som framkommit tydligt är hur vi ska klara av att rekrytera tillräckligt med folk till branschen. En annan fråga är vikten av att ROT-bidraget blir kvar eftersom det gynnar handeln av byggprodukter.

Inför valet vill jag naturligtvis även besöka politiker för att lyfta branschen frågor. Perfekt timing eftersom partierna nu börjar göra sig redo för sina valturnéer. Planen är att tillsammans med JBF besöka riksdagspolitiker från de viktigaste partierna innan valet för att höra hur de ser på bostadsmarknaden i stort.

Redan nu har vi hunnit träffa några företrädare både för regeringen (socialdemokraterna) och oppositionen (centern) och gjort några snabba reflektioner. Se även separata artiklar i tidningen.
ROT är fortfarande föremål för en diskussion inom partierna, både när det gäller vilka tjänster som den skall omfattas, men också vilken procentsats som skall gälla. Socialdemokraterna vill på sikt ta bort ROT helt medan Centerpartiet på sikt vill återställa till 50% och bredda omfattningen av det.

Både regeringsparti och opposition anser att det behövs göra något kring bostadsmarknaden och är öppna för breda politiska överenskommelser. Man kan konstatera att dagens regelverk har lett till flera inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. Det handlar om reavinstskatten som gör att folk inte flyttar från sina hus till mindre lägenheter. Det handlar om amorteringskraven och bolånetak som försvårar för de som vill in på bostadsmarknaden och köpa sin bostad. Det handlar också om ränteavdragen liksom diskussion om fastighetsskattens återinförande.

Ingen vill före valet peka på någon specifik skatt eller avgift som skall justeras. Men däremot verkar det finnas önskemål om en bredare uppgörelse efter valet. Har ni synpunkter på frågor ni vill att vi ska lyfta med våra rikspolitiker i kommande möten, både kort och långsiktigt så hör gärna av er. Fältet ligger fortfarande öppet för förslag.

 

Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna E-mail:monica.bjork@byggmaterialhandlarna.se
Publicerad 2018-04-12 08:17:14