Bläddrar: arbetsrätt

För att genomföra EU-direktivet om arbetsvillkor i svensk lagstiftning, föreslår regeringen regeländringar som ska förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare genom att främja tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor .

Regeringen föreslår nya regler för arbetsmarknaden, vilka ska ge långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Förslagen har nu lämnats till lagrådet för granskning.

För att genomföra EU-direktivet om arbetsvillkor, föreslår regeringen nya regler som ska leda till tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor samt säkerställa anpass­ningsförmågan på arbetsmarknaden.