Bläddrar: Arbetsvillkor

För att genomföra EU-direktivet om arbetsvillkor i svensk lagstiftning, föreslår regeringen regeländringar som ska förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare genom att främja tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor .