Bläddrar: Artificiell Intelligence

Optimera ser att proffskunderna allt oftare förbereder sina inköp via nätet. Korrekta lagersaldon är nödvändigt. Men det tar mycket tid och resurser. Optimera startar nu ett pilotprojekt som ska utvärdera Akurets AI-teknik för som ska göra lagersaldo-kontrollen mer träffsäker.