Bläddrar: betalningstider

Regeringen konstaterar att långa betalningstider i näringslivet är ett problem för många svenska företag. För att stärka leverantörernas position föreslås en rapporteringsskyldighet om betalningstider.

Regeringen inför en rapporteringsskyldighet som ska motverka långa betalningstider och stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag. De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2022.