Bläddrar: Dahl Sverige AB

Dahl Sverige AB presenterar aquatextilen TenCate GeoClean som ska rena dagvattnet från olja. Flera fiberskikt som har behandlats med tillväxtmaterial absorberar och bryter ner oljan, som sedan renas av bakteriefloran i jorden.