Bläddrar: Den tillfälliga stämmolagen

Regeringen föreslår att den tillfälliga stämmolagen som upphörde att gälla vid årsskiftet återinförs, vilket ska underlätta att genomföra bolags- och föreningsstämmor under rådande pandemiläge.