Bläddrar: ersättningsavtal

Det finns flera orsaker till de senaste årens prisökningar på byggmaterial. Konkurrensverket lyfter särskilt fram hög marknadskoncentration, riggade upphandlingar samt rabatter och ersättningsvillkor.