Bläddrar: Jackon

Konkurrensverket gör en särskild granskning av BEWI:s förvärv av Jackon Holding AS. Affären kan förbjudas om den bedöms leda till en sämre konkurrens avseende isoleringsprodukter, förpackningar och komponenter.