Bläddrar: Konkurrensverket

Konkurrensverket gör en särskild granskning av BEWI:s förvärv av Jackon Holding AS. Affären kan förbjudas om den bedöms leda till en sämre konkurrens avseende isoleringsprodukter, förpackningar och komponenter.

Det finns flera orsaker till de senaste årens prisökningar på byggmaterial. Konkurrensverket lyfter särskilt fram hög marknadskoncentration, riggade upphandlingar samt rabatter och ersättningsvillkor.

Belysningsföretaget Markslöjd har erkänt att man har begränsat en återförsäljares möjligheter att själv bestämma priset på produkterna. Markslöjd ska nu…