Bläddrar: konsumentombudsmannen

Förseningsavgifter för konsumentkrediter bryter mot konsumentkreditlagen. Det har Patent- och marknadsdomstolen slagit i en färsk dom. Enligt domen förbjuds Svea…