Bläddrar: konsumentverket

Av 223 granskade webbsajter använder sig mer än varannan av kundomdömen som kan strida mot EU-rätten. Det visar en granskning som Konsumentverket har gjort tillsammans med andra konsumentmyndigheter inom EU.

Att bedöma klimatpåverkan från olika leveransalternativ kan vara svårt. Därför ger regeringen Trafikanalys och Konsumentverket i uppdrag att föreslå åtgärder som gör det enklare för konsumenter att göra hållbara leveransval vid e-handel.

Förseningsavgifter för konsumentkrediter bryter mot konsumentkreditlagen. Det har Patent- och marknadsdomstolen slagit i en färsk dom. Enligt domen förbjuds Svea…