Bläddrar: Lagen om anställningsskydd

Regeringen föreslår nya regler för arbetsmarknaden, vilka ska ge långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Förslagen har nu lämnats till lagrådet för granskning.

En man erbjöds omplacering på grund av arbetsbrist. Men han blev uppsagd innan han hunnit ge ett svar. Tingsrätten anser att arbetsgivaren har varit otydlig om sista svarsdag och uppsägningsrisken, och därför är företaget skadeståndsskyldigt.