Bläddrar: marknadsföring

Riktlinjerna för en ansvarsfull marknadskommunikation har uppdaterats. Syftet är att komma till rätta med den osäkerhet som finns avseende hur man kan använda miljö- och klimatargument i marknadsföringen.

Reklamombudsmannen, Ro, delar vvs-grossisten Jafos uppfattning att Faluplasts reklam om golvbrunnar var vilseledande, särskilt då Faluplast medgav att det kan…

Nästan hälften av miljöpåståenden i reklam saknar grund. Det visar en undersökning som gjorts av Konsumentverket och andra konsumentmyndigheter i…