Bläddrar: rea

Konsumentverket har öppnat tillsynsärenden om vilseledande marknadsföring av priser i några företags e-handel i samband med reaveckan Black Week.