Bläddrar: Skatt

Regeringen föreslår att skatten på bensin och diesel sänks så att priset vid pump blir 50 öre lägre per liter inklusive mervärdesskatt den 1 maj 2022.

Regeringen föreslår ett nytt åtgärdspaket på kort och lång sikt för att möta prisökningar på drivmedel och el på grund av kriget i Ukraina. För företagen föreslås bland annat sänkt drivmedelsskatt.