Bläddrar: Skatteanstånd

Regeringen föreslår att företagen ska kunna beviljas tillfälliga skatteanstånd för fler redovisningsperioder och att fler valbara månader ska läggas till. Dessutom föreslås en förlängning av skattefriheten för förmån av fri parkering.