Bläddrar: tillträdesförbud

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om en ny lag om tillträdesförbud som förstärker skyddet mot brott och allvarliga trakasserier i butiker, vilket innebär att de som återkommande stjäl eller trakasserar anställda kan hindras från att besöka butiker.