Bläddrar: Trafikanalys

Att bedöma klimatpåverkan från olika leveransalternativ kan vara svårt. Därför ger regeringen Trafikanalys och Konsumentverket i uppdrag att föreslå åtgärder som gör det enklare för konsumenter att göra hållbara leveransval vid e-handel.