Bläddrar: vilseledande marknadsföring

Reklamombudsmannen, Ro, anser att Julas sökordsannonsering om studsmattor var vilseledande avseende angivet pris och därför strider reklamen mot Internationella Handelskammarens…

Reklamombudsmannen, Ro, delar vvs-grossisten Jafos uppfattning att Faluplasts reklam om golvbrunnar var vilseledande, särskilt då Faluplast medgav att det kan…

Nästan hälften av miljöpåståenden i reklam saknar grund. Det visar en undersökning som gjorts av Konsumentverket och andra konsumentmyndigheter i…

Det norska företaget Hunton Fiber, som producerar träfiberisolering, dömdes i oktober för brott mot marknadsföringslagen i Patent- och marknadsdomstolen, som…

Konsumentverket har öppnat tillsynsärenden om vilseledande marknadsföring av priser i några företags e-handel i samband med reaveckan Black Week.