Bläddrar: vilseledande marknadsföring

Konsumentverket har öppnat tillsynsärenden om vilseledande marknadsföring av priser i några företags e-handel i samband med reaveckan Black Week.

Det norska företaget Hunton Fiber, som producerar träfiberisolering, dömdes i oktober för brott mot marknadsföringslagen i Patent- och marknadsdomstolen, som…

Nästan hälften av miljöpåståenden i reklam saknar grund. Det visar en undersökning som gjorts av Konsumentverket och andra konsumentmyndigheter i…

Reklamombudsmannen, Ro, delar vvs-grossisten Jafos uppfattning att Faluplasts reklam om golvbrunnar var vilseledande, särskilt då Faluplast medgav att det kan…

Reklamombudsmannen, Ro, anser att Julas sökordsannonsering om studsmattor var vilseledande avseende angivet pris och därför strider reklamen mot Internationella Handelskammarens…