Dag: 24 januari 2023

Jula bygger vidare i Finland och öppnar till våren ett varuhus i Reso och planerar ytterligare två i Tavastehus och Seinäjoki under hösten 2023.

Byggstartsindikatorn ökade under december med 1,0 procent. Indikatorn inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader utom anläggningar och infrastruktur och ökningen var i linje med förra månadens utfall. Efter att ha sjunkit något under första halvåret har indikatorn ökat under andra halvåret.

Satsningen på en tydligare kedjeidentitet kommunicerades för ett år sedan och den har nu införts i drygt 60 av Bolist 175 butiker. Under 2023 fortsätter omdaningen med ytterligare 60 butiker.

Nästa vecka, 24–27 januari, hålls uttagningstävlingar till SM för unga plåtslagare 2023 på gymnasieskolor runtom i landet. Hela 101 elever som studerar till byggnadsplåtslagare har givit sig in i matchen. På spel står sex åtråvärda finalplatser i SM, där det slutligen ska avgöras vem som är Sveriges bästa unga plåtslagare år 2023.

Golvbranschens initiativ för golvåtervinning har gett nytt rekordresultat. Hela 475 ton spill samlades in 2022, vilket är en ökning med 39 ton jämfört med föregående år. Återvinningen är ett hållbarhetsinitiativ för att återanvända redan tillverkat material och värna om miljön.

Veidekke lanserar handböcker specialanpassade för utstationerade företag från Baltikum, Polen, Slovakien och Tyskland. Detta för att förebygga fusk, misstag och kriminalitet inom byggbranschen.

Betong som färdigt ytskikt har blivit allt mer populärt, och då oftast med en viss finish. Tlllverkaren Flex har en betonggiraff med ett antal förbättringar jämfört med sin föregående modell.

Boverket har uppdaterat sina miljöindikatorer för 2020. De visar att sedan 2008 har växthusgasutsläpp, kväveoxidutsläpp och användning av hälsofarliga kemikalier minskat.

Finja Betongs nya marknadsplats för återbruk av byggmaterial på Facebook heter Finja Reuse. Det är en köp- och säljgrupp där privatpersoner kan lägga upp annonser med Finja Betongs produkter i andra hand. Medlemmar som köper, säljer, skänker eller byter – är gruppens motor.