Optimismen på bostadsmarknaden börjar återvända.

Prisförväntningarna bland bostadsköpare i Hemnets Köparbarometer fortsatte att stärkas i februari. Av de tillfrågade köparna svarade 22 procent att de tror på stigande priser den kommande sexmånadersperioden. Det motsvarar en ökning med 8 procentenheter från motsvarande undersökning i januari.

Få nyheter i mailen

Att bygga hus industriellt med modern teknik beskrivs ofta som lösningen på problemet att nyproducerade hus ofta blir så dyra. Men det är inte i någon ovillighet att ta till sig ny teknik som skon klämmer, menar byggforskare.

Linda Andersson tillträder i ett läge med vikande marknad och konstaterar i ett pressmeddelande att företaget samtidigt gör miljardinvesteringar i utökad produktionskapacitet för att långsiktigt kunna växa i takt med ett ökat träbyggande.

Bolist-medlemmen Handelsgruppen har åtta bygghandelsanläggningar i Dalarna, Värmland och Närke och tar genom förvärv nu över Bolist Benab som blir en del av Bolist Leksand.

Från Milwaukee kommer M18 Fuel 55 mm sänksåg. Den är konstruerad med kraft nog att kapa massivt hårt trä och kapar enkelt 50 mm ek utan att tappa varvtal, skriver leverantörern i ett pressmeddelande.

Grahams historia som personbilstillverkare blev kort, 1927 – 1941. De tre bröderna Paige, Joseph, Robert och Ray hade i början av 1920 talet sålt sin tillverkning av populära lastbilar till Dodge, där de fortsatte att jobba i framskjutna positioner. Alldeles innan Dodge 1927 såldes till Chrysler  Corporation lämnade de företaget och förvärvade Paige-Detroit Car Co.