Beijers inköpsdirektör Peter Sjöström hoppas bottennivån för nybyggnation snart har nåtts. Foto Beijer
Enligt Beijer Byggmaterials branschrapport kommer byggmaterialhandeln att ha det fortsatt tufft under större delen av 2024, med en generell nedgång i efterfrågan i byggsektorn samt en förväntad nedgång i antalet påbörjade bostäder enligt Boverkets senaste prognos.

Få nyheter i mailen

Vi kanske utgår ifrån att svenska tak är världens bästa, med tanke på allt de måste stå ut med och våra stränga normer. Men att okunnigheten kräver stora insatser, menar i alla fall Mataki.

Sebastian Stime tillträder rollen som strategi- och transformationschef och efterträder Petter Allberg som efter sex år i Beijer går vidare i inom bolaget i rollen som Commercial Director.

Enligt Beijer Byggmaterials branschrapport kommer byggmaterialhandeln att ha det fortsatt tufft under större delen av 2024, med en generell nedgång i efterfrågan i byggsektorn samt en förväntad nedgång i antalet påbörjade bostäder enligt Boverkets senaste prognos.

Mataki har tagit fram ett nytt infästningssystem för solpaneler på låglutande tak. Systemet är enligt tillverkaren enkelt att installera och säkerställer långvarig prestanda för både tak och solcellsanläggning.

Grahams historia som personbilstillverkare blev kort, 1927 – 1941. De tre bröderna Paige, Joseph, Robert och Ray hade i början av 1920 talet sålt sin tillverkning av populära lastbilar till Dodge, där de fortsatte att jobba i framskjutna positioner. Alldeles innan Dodge 1927 såldes till Chrysler  Corporation lämnade de företaget och förvärvade Paige-Detroit Car Co.