Bläddrar: Ledare

Redan för 30 år sedan, jag var faktiskt med, trodde många att internet skulle befria världen från alla onödiga mellanhänder som utan att tillföra något värde till slutkunderna bara skar in, tog för sig och fördyrade allting. Kunden kunde nu handla direkt från tillverkaren.

Om gud är med oss kanske är en teologisk fråga som inte hör hemma i en seriös facktidning.
Men nog verkar det så.

Nu står 2022 i full blom. Restriktionerna är borta och nu kan vi träffas igen som vanligt. Det betyder fler resor och mindre hemmakarantän, och färre hemmaprojekt.

Nu närmar vi oss årsskiftet. Året som har gått har precis som året dessförinnan varit lönsamt för byggvaruhandeln. Svarta siffror…

Återvinning, återbruk och cirkularitet är ett mantra hos allt fler företag, så även inom byggbranschen.

Det räcker inte med att hösten är här och att det börjar mörkna på kvällarna, rubriker och nyheter i massmedia…

Den andra pandemisommaren är här, vaccinationskampanjen fortlöper och livet börjar återgå till normala, och de flesta tycks välja hemsemester även…

Dahl utvecklade sina digitala lösningar tillsammans med kunderna och ökade kundnöjdheten. Nu kan deras kunder få tag i produkter när…