Bläddrar: Nyheter

I Lerkil söder om Göteborg byggs ett hus som kombinerar högpresterande material med låg klimatpåverkan som byggaren Koljern Nordic hoppas kunna inspirera till ett skifte i branschen.

Plannja levererar tunnplåtsprodukter för byggmarknaden. Produkterna är specifikt utvecklade för Norden och klimatets tuffa påfrestningar där. Nu lanseras en ny kulör i skandinavisk design.

Återvunnet material innebär minskade koldioxidutsläpp och framför allt metaller. Det har IVL Svenska Miljöinstitutet räknat ut på uppdrag av Återvinningsindustrierna. Därför vill Returbagen nå ut till fler företag och förenkla avfallshanteringen, med förhoppning om att sortering och återvinning av avfall blir en naturlig del i byggprocessen.

Jula har öppnat sitt sjuttonde varuhus i Polen, den här gången i Częstochowa.

– Det här är ett viktigt steg i Julas fortsatta expansion. Polen är en väldigt intressant marknad för oss, säger Johan Sjöhagra, CEO Jula AB.

Ergofast har anställt en ny MAX-säljare i Stockholm, Ingmar Dahlin. Han kommer att arbeta med MAX sortiment av najmaskiner och spikpistoler så väl som de egna Ergofast isolerspikpistoler.