Bläddrar: Akademiska Hus

Anna Alsborger har utsetts till fastighetsdirektör på Akademiska Hus och hon kommer även att ingå i bolagets företagsledning.

Erik Florman är ny hållbarhetschef på Akademiska Hus och han ska leda bolagets arbete för att nå klimatneutralitet i hela värdekedjan till år 2035.