Bläddrar: återbruk i väst

Om Sverige ska nå målet att vara klimatneutralt 2045 behöver bygg- och fastighetssektorn minska sitt klimatavtryck betydligt. En viktig pusselbit är återbruk av byggmaterial i stor skala och då behövs marknadsplatser för produkterna.