Bläddrar: Återbruk

Svensk ekonomi är bara 3,4 procent cirkulär, enligt Circularity Gap Report Sweden gjord av RISE och Circle Economy. Det kan jämföras med det globala genomsnittet på 8,6 procent och exempelvis 9,7 procent i Österrike och 24,5 procent i Nederländerna.

För att minska sina koldioxidutsläpp startar Diös programmet “Återbruk i samarbete med Diös”. Material som inte längre används inom företaget ska samlas ihop och auktioneras ut på Tradera.

Regeringen har gett Boverket uppdraget att kartlägga och analysera hur återanvändning och återvinning av byggnadsverk, byggnadsdelar och byggmaterial kan förbättras samt föreslå åtgärder för hur cirkulärt byggande kan främjas.

Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram Byggåterbruksguiden som ska ge privatpersoner inspiration och ökade kunskaper om hur man återanvänder byggprodukter och byggmaterial. Målet är öka den cirkulära användningen.

Projektet ”Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen” ska undersöka om det är möjligt att öka återbruket i installationsbranschen. Ett krav är att samtliga aktörer i värdekedjan ställer om.

Trycket på byggherrar och entreprenörer att leverera klimatsmarta byggnader ökar, bland annat börjar krav ställas på att de i sina anbud ska lämna både en ekonomisk kalkyl och en klimatkalkyl. Det betyder bland annat krav på ökad cirkularitet.

Familjeföretaget Nordströms Byggvaruhandel grundades 1914. Det har framgångsrikt hanterat världskrig, depressioner och djupa konjunkturnedgångar. Nu agerar företaget offensivt för att motverka klimatkrisen.

2020 års bokslut visar att Beijer Byggmaterial på mindre än två år har ökat omsättningen från drygt 7 miljarder till cirka 8 miljarder kronor. Med den nya ägaren CVC Capital vid ratten, är siktet inställt på en bra bit över 10 miljarder kronor.

Om Sverige ska nå målet att vara klimatneutralt 2045 behöver bygg- och fastighetssektorn minska sitt klimatavtryck betydligt. En viktig pusselbit är återbruk av byggmaterial i stor skala och då behövs marknadsplatser för produkterna.