Bläddrar: återvinning

Trycket på byggherrar och entreprenörer att leverera klimatsmarta byggnader ökar, bland annat börjar krav ställas på att de i sina anbud ska lämna både en ekonomisk kalkyl och en klimatkalkyl. Det betyder bland annat krav på ökad cirkularitet.

2020 års bokslut visar att Beijer Byggmaterial på mindre än två år har ökat omsättningen från drygt 7 miljarder till cirka 8 miljarder kronor. Med den nya ägaren CVC Capital vid ratten, är siktet inställt på en bra bit över 10 miljarder kronor.

Familjeföretaget Nordströms Byggvaruhandel grundades 1914. Det har framgångsrikt hanterat världskrig, depressioner och djupa konjunkturnedgångar. Nu agerar företaget offensivt för att motverka klimatkrisen.

Mängden spill kan bli stort vid installation av plastgolv – upp till 10 procent spill i form av restbitar. Därför har golvbranschen agerat för att öka golvåtervinningen och det har lett till att 436 ton spill samlades in 2021.

Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram Byggåterbruksguiden som ska ge privatpersoner inspiration och ökade kunskaper om hur man återanvänder byggprodukter och byggmaterial. Målet är öka den cirkulära användningen.

Regeringen har gett Boverket uppdraget att kartlägga och analysera hur återanvändning och återvinning av byggnadsverk, byggnadsdelar och byggmaterial kan förbättras samt föreslå åtgärder för hur cirkulärt byggande kan främjas.

Tarketts nya kollektioner med återvinningsbar linoleum har fått varma färger, matt yta och ett naturligt uttryck. Färgpaletten har utökats och består av 105 kulörer i fem subtila mönster.

Svensk ekonomi är bara 3,4 procent cirkulär, enligt Circularity Gap Report Sweden gjord av RISE och Circle Economy. Det kan jämföras med det globala genomsnittet på 8,6 procent och exempelvis 9,7 procent i Österrike och 24,5 procent i Nederländerna.

Isovers nya Kretsull är en 100 procents återvunnen glasull som uppges minimera klimatpåverkan. Den ska vara naturligt obrännbar samt okänslig för fukt,  vilket gör att den kräver varken brandhämmare eller mögelgifter.