Bläddrar: återvinning

Bona har börjat samarbeta med återvinningsappen Bower som gör det möjligt att panta Bonas plastförpackningar mot poäng som kan omvandlas till pengar eller donationer. Därigenom ska fler uppmuntras att återvinna mer.

Isovers nya Kretsull är en 100 procents återvunnen glasull som uppges minimera klimatpåverkan. Den ska vara naturligt obrännbar samt okänslig för fukt,  vilket gör att den kräver varken brandhämmare eller mögelgifter.

Svensk ekonomi är bara 3,4 procent cirkulär, enligt Circularity Gap Report Sweden gjord av RISE och Circle Economy. Det kan jämföras med det globala genomsnittet på 8,6 procent och exempelvis 9,7 procent i Österrike och 24,5 procent i Nederländerna.

Tarketts nya kollektioner med återvinningsbar linoleum har fått varma färger, matt yta och ett naturligt uttryck. Färgpaletten har utökats och består av 105 kulörer i fem subtila mönster.

Regeringen har gett Boverket uppdraget att kartlägga och analysera hur återanvändning och återvinning av byggnadsverk, byggnadsdelar och byggmaterial kan förbättras samt föreslå åtgärder för hur cirkulärt byggande kan främjas.

Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram Byggåterbruksguiden som ska ge privatpersoner inspiration och ökade kunskaper om hur man återanvänder byggprodukter och byggmaterial. Målet är öka den cirkulära användningen.

Mängden spill kan bli stort vid installation av plastgolv – upp till 10 procent spill i form av restbitar. Därför har golvbranschen agerat för att öka golvåtervinningen och det har lett till att 436 ton spill samlades in 2021.

Trycket på byggherrar och entreprenörer att leverera klimatsmarta byggnader ökar, bland annat börjar krav ställas på att de i sina anbud ska lämna både en ekonomisk kalkyl och en klimatkalkyl. Det betyder bland annat krav på ökad cirkularitet.

I Sikas nyutvecklade process för betongåtervinning, bryts den gamla betongen ner i grus, sand och kalksten. Sika är övertygade om att innovationen kommer att minska betongens miljöpåverkan betydligt.