Bläddrar: Avfall Sverige

Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram Byggåterbruksguiden som ska ge privatpersoner inspiration och ökade kunskaper om hur man återanvänder byggprodukter och byggmaterial. Målet är öka den cirkulära användningen.