Bläddrar: Balco Group

Balco Groups nya balkongprodukt Balco Living adderar ett isolerat och öppningsbart inglasningssystem utanpå fastigheten tillsammans med betongplattor från Balco. Med den extra ytan vill Balco lösa trångboddhet i flerbostadshus.