Bläddrar: Beijer

Försäljningsutvecklingen har varit fortsatt svag i flertalet kategorier samt i flera av kundsegmenten skriver Beijer i sin senaste branschrapport. Beijer har dock sett ljuspunkter i kategorier såsom trävaror och träbaserade skivor.

På grund av kriget i Ukraina, avslutar Beijer Byggmaterial omgående alla inköp av varor från Ryssland och Belarus. Kedjan ska också reducera och så långt som möjligt undvika indirekta inköp från dessa länder.

Tony Köhler har anställts som ny vd för Kakeldaxgruppen. Han får uppgiften att positionera bolaget till att bli Sveriges ledande…

Trycket på byggherrar och entreprenörer att leverera klimatsmarta byggnader ökar, bland annat börjar krav ställas på att de i sina anbud ska lämna både en ekonomisk kalkyl och en klimatkalkyl. Det betyder bland annat krav på ökad cirkularitet.

Woodyföretaget Lindgrens Bygg & Järn i småländska Urshult och Tingsryd ökade sin omsättning från 33 till 75 miljoner kronor mellan 2016 och 2019. För den bedriften utsågs företaget till Gasellföretag 2020 av Dagens industri. Och framgångarna fortsatte under 2020.