Bläddrar: Benders

Benders Sverige AB har köpt en fastighet i Umeå för att bygga ett logistikcentrum i syfte att ersätta lastbilstrafiken till Norrland med tåg. Efterfrågan ökar i norr och den vill bolaget möta på ett hållbart  och klimatvänligt sett.