Bläddrar: Bjelin

Bjelin bedömer att kriget Ukraina kommer att få stora konsevenser för byggindustrin och för att motverka brist på byggmaterial och trägolv, utökar och tidigarelägger företaget sina investeringar.