Bläddrar: BoKlok

BoKlok har utsett Sara Erman till chef för en ny funktion för hållbarhet, digitalisering, forskning & utveckling och produkt- och verksamhetsutveckling.