Bläddrar: Bolist Emmaboda

På fyra år har Bolist Emmabodas omsättning ökat från cirka 3,5 miljoner kronor till över 30 miljoner kronor. Ägarna framhåller att utvecklingen är ett direkt resultat av lokalkännedom och kundanpassat sortiment.