Bläddrar: Borgunda Bygghandel

Borgunda Bygghandel öppnar citybutik i Skövde centrum i samarbete med Ballingslöv som ska ställa ut några av sina kök i lokalen. Invigning av citybutiken kommer att ske hösten 2022.

Byggvarubranschen har blivit allt tuffare. Men Woody-anslutna Borgunda Bygghandel satsar offensivt. Under det senaste året har två nya anläggningar etablerats och en har byggts ut.