Bläddrar: bostadsbyggande

Byggstarterna av bostadsprojekt fortsätter öka enligt Byggfaktas byggstartsindikator för december 2021. Mellan december 2020 och december 2021 har byggstartsindikatorn för bostäder ökat med 34 procent. Däremot går övrig byggnation går ner.

De senaste åren har bostadspriserna utvecklats starkt trots stora ekonomiska svängningar. Enligt Navet Analytics har bostadsrättspriserna mellan 2019 och 2021 stigit totalt med 15 procent och småhuspriserna med 24 procent.