Bläddrar: Byggfakta

Enligt Byggfaktas Byggstartsindikator har byggandet fortsatt att öka i stabil takt under maj. Byggstarterna av nyproduktionsprojekt har ökat med 1,0 procent under maj månad i år, och mellan maj 2021 och maj 2022 har byggstarterna ökat med 8 procent.

Byggfaktas Byggstartsindikator för april visar att byggandet fortfarande ökar men i långsammare takt; indikatorn ökade med 0,6 procent under april 2022 och mellan april 2021 och april 2022 har den ökat med 7 procent.

Byggfaktas Byggstartsindikator för nyproduktionsprojekt har ökat med 12 procent mellan februari 2021 och februari 2022. På årsbasis är ökningen störst för bostäder medan byggandet i övriga sektorer ökar snabbare på månadsbasis.

En majoritet i byggbranschen vill ha ett återinförande av investeringsstödet för byggande av hyresrätter och studentbostäder. Det visar Byggfaktas enkätundersökning hos byggherrar, beställare och projektledare.

Byggfaktas Byggstartsindikator indikerar att bostadsbyggandet har saktat in och minskat en aning de senaste månaderna. Indikatorn visar en ökning med 6 procent januari 2021 – januari 2022, vilket ska vara den lägsta ökningstakten sedan sommaren 2020.

Byggstarterna av bostadsprojekt fortsätter öka enligt Byggfaktas byggstartsindikator för december 2021. Mellan december 2020 och december 2021 har byggstartsindikatorn för bostäder ökat med 34 procent. Däremot går övrig byggnation går ner.